Vurdere

Likviditet = din betalingsevne

Å kunne betale regninger, betale seg selv og evt andre lønn krever at vi har penger på konto eller i lomma.

I en oppstart er det ofte en del ting vi trenger og må betale for før pengene begynner å komme inn fra det vi selger. Da må vi ha en oppstartskapital.

Videre er det vesentlig å komme så fort som mulig i gang med salget slik at du kan fakturere og få penger inn. Husk da på at det gjerne er en kredittid du må avtale med kunden og få denne så kort som mulig. Leverer du en tjeneste eller vare i januar, og kunden din krever 2 mnd kreditt, betyr det at du ikke har penger på konto før slutten av mars eller i verste fall tidlig april.

Spesielt om du driver med innkjøp og videresalg er likviditet et viktig område. Ofte er det slik at du må legge ut for varene og betale dine leverandører før du selv har fått penger inn fra kunder. Du har ikke lyst til at dine kreditorer - altså de du kjøper varer og tjenester av skal sette kroken på døra for deg fordi du ikke har betalt regningene dine i tide.

For å få oversikt over pengstrømmene i virksomheten din, anbefaler vi at du setter opp et likviditetsbudsjett slik at du ser hva som kommer inn og går ut av konto hver måned.

I området for maler til høyre finner du eksempler på et par ulike likviditetsbudsjett.

Under ser du en liten video hentet fra Youtube hvor Morten Nyhagen, lærer i Bergen på en enkel måte har vist basis i å sette opp et likviditetsbudsjett.